اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/منیر-شاهرودی-فرمانفرمائیان-نقاش.html&text=منیر شاهرودی فرمانفرمائیان نقاش معروف ایرانی درگذشت!

اشتراک گذاری