اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/موتورسواران-در-تهران.html&text=موتورسواران در تهران و بی قانونی آن ها در خیابان

اشتراک گذاری