اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/میدان-حسن-آباد-بعد-از-آتش-سوزی.html&text=تصاویری از آخرین وضعیت میدان حسن آباد بعد از آتش سوزی

اشتراک گذاری