اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/نفتکش-انگلیسی-در-تنگه-هرمز.html&text=اولین تصاویر منتشر شده از داخل نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز

اشتراک گذاری