اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/نفتکش-ایرانی-توقیف-شده-در-عربستان.html&text=نفتکش ایرانی توقیف شده در بندر جده عربستان آزاد شد!

اشتراک گذاری