اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/نقاشی-داوران-عصر-جدید-با-شن.html&text=فیلمی جالب و خنده دار از کشیدن نقاشی داوران عصر جدید با شن

اشتراک گذاری