اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/نوید-محمدزاده-و-بهمن-فرمان‌-آرا.html&text=بهمن فرمان‌ آرا و نوید محمدزاده در آغوش یکدیگر

اشتراک گذاری