اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/هجوم-ملخ-های-صحرایی-به-هرمزگان.html&text=تصاویری از هجوم ملخ های صحرایی به هرمزگان

اشتراک گذاری