اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-شهر.html&text=اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با حضور هنرمندان

اشتراک گذاری