اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/همایون-شجریان-در-عروسی-خواهرش.html&text=اجرای همایون شجریان در عروسی خواهرش افسانه

اشتراک گذاری