اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/هنجارشکنان-سد-لفور.html&text=سه متهم اصلی هنجارشکنان سد لفور دستگیر شدند!

اشتراک گذاری