اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/واژگونی-خودروی-تیبا.html&text=واژگونی خودروی تیبا در فرمانیه رسانه ای شد!

اشتراک گذاری