اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/واکنش-نفیسه-روشن-به-ماجرای-ستاره-اسکند.html&text=واکنش بسیار دیدنی از نفیسه روشن به ماجرای ستاره اسکندری

اشتراک گذاری