اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ورزشکاران-پارالمپیکی-در-کتاب-گینس.html&text=نام ورزشکاران پارالمپیکی ایران در کتاب گینس ثبت شد

اشتراک گذاری