اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ورود-خانواده-نجفی-به-دادگاه.html&text=اولین عکس منتشر شده از ورود خانواده نجفی به دادگاه

اشتراک گذاری