اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/وزیر-ارتباطات-در-عزاداری-سیدالشهدا.html&text=عزاداری سیدالشهدا در جهرم شیراز با حضور وزیر ارتباطات

اشتراک گذاری