اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/وزیر-خارجه-آلمان-در-تهران.html&text=دیدار وزیر خارجه آلمان با روحانی رئیس جمهور کشورمان تصاویر

اشتراک گذاری