اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پارسا-پیروزفر-در-جشنواره-جهانی-فجر.html&text=پارسا پیروزفر در جشنواره جهانی فیلم فجر با چهره متفاوت

اشتراک گذاری