اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پشیمانی-صالحی-از-بازی-در-یک-فیلم.html&text=مجید صالحی به هوادارانش گفت به تماشای فیلمش نروند !

اشتراک گذاری