اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پلمپ-آرایشگاه-زنانه-در-بابل.html&text=دستگیری عامل تبلیغ آرایشگاه زنانه در بابل و پلمپ آرایشگاه

اشتراک گذاری