اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پنکه-روحانی-در-عراق.html&text=روحانی در سفر به عراق پنکه‌ اش را هم برد تصاویر

اشتراک گذاری