اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پوستر-فیلم-بی‌-حسی-موضعی.html&text=پوستر فیلم بی‌ حسی موضعی رونمایی شد!

اشتراک گذاری