اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پوشش-متهمان‌-زن-در-دادگاه.html&text=متهمان‌ زن به زودی، دیگر در دادگاه چادر سر نخواهند کرد

اشتراک گذاری