اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پیرترین-مردجهان.html&text=پیر ترین مرد جهان کارکنان فرودگاه را شگفت زده کرد !

اشتراک گذاری