اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/پیست-دوچرخه-سواری-بانوان-در-تهران.html&text=افتتاح پیست دوچرخه سواری بانوان در تهران|بانوان محدودیت پوششی ندارند

اشتراک گذاری