اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/چهارمین-روز-جشنواره-جهانی-فجر.html&text=چهارمین روز جشنواره جهانی فجر با حضور سینماگران

اشتراک گذاری