اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/چهره-رضا-رویگری-در-بیماری.html&text=چهره رضا رویگری در اوج بیماری در مراسم ترحیم ابراهیم آبادی

اشتراک گذاری