اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/کار-عجیب-یک-مسافر-در-فرودگاه.html&text=اقدام عجیب یک مسافر در فرودگاه به دلیل دیر رسیدن به پروازش

اشتراک گذاری