اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/کور-شدن-چشم-دانش-آموز.html&text=یک معلم در تهران چشم دانش آموز را کور کرد!

اشتراک گذاری