اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/گارسون-های-رستوران.html&text=گارسون های رستورانی که ربات هستند

اشتراک گذاری