اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/opium-chickens.html&text=جزئیات جدید درباره مرغ های تریاکی

اشتراک گذاری