-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/sardar-ghaani-commander-of-the-quds-force.html&text=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%DB%B1%DB%B0%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس