-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/siavash-kheirabi-and-his-mother.html&text=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس