اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/اظهارنظر-جالب-محمدرضا-گلزار-درباره-صل.html&text=اظهارنظر جالب محمدرضا گلزار درباره صلح غزه

اشتراک گذاری