اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/داریوش-شایگان.html&text=داریوش شایگان فیلسوف کشورمان درگذشت!

اشتراک گذاری