اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/رهبر-ارکستر-موسیقی-ملی-کنارع-گیری-کرد.html&text=رهبر ارکستر موسیقی ملی کنارع گیری کرد!

اشتراک گذاری