اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/شهریاریبههلو-گفتنآدم-هم-گیرمیدهند.html&text=شهریاری:به«هلو گفتن»آدم هم گیرمیدهند

اشتراک گذاری