اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/طعنه-بامزه-مهران-مدیری-به-ورزش-و-مردم.html&text=طعنه بامزه مهران مدیری به «ورزش و مردم»!

اشتراک گذاری