اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/فروغ-فرخزاد-شاعر-معروف-کشورمان-و-شعر-تن.html&text=فروغ فرخزاد شاعر معروف کشورمان و شعر (تنها صداست که می ماند)!

اشتراک گذاری