اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/نقش-ملک-خاتون-برایم-دشوار-اما-جذاب-بو.html&text=نقش «ملک خاتون» برایم دشوار اما جذاب بود

اشتراک گذاری