اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/واکنش-سحر-قر‌یشی-به-شوخی-با-لباسش.html&text=واکنش سحر قر‌یشی به شوخی‌ های کاربران با لبا‌سش

اشتراک گذاری