اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/از-کهیر-سرد-چه-میدانید؟.html&text=از کهیر سرد چه میدانید؟

اشتراک گذاری