اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/بیماری-سیاه-زخم-در-کشور-بیشتر-بصورت-پوس.html&text=بیماری سیاه زخم در کشور بیشتر بصورت پوستی بروز می کند

اشتراک گذاری