اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/مسواكتان-را-در-مجاورت-سرویس-بهداشتی-قر.html&text=مسواکتان را در مجاورت سرویس بهداشتی قرار ندهید

اشتراک گذاری