اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/هرگز-روی-زخم-ها-بتادین-نریزید.html&text=هرگز روی زخم ها بتادین نریزید

اشتراک گذاری