اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/هنگام-خواب-لباس-گرم-بپوشید.html&text=هنگام “خواب” لباس گرم بپوشید!

اشتراک گذاری