اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/public/ارسال-مداوم-پیام-کوتاه،-روی-مغز-کودکان.html&text=ارسال مداوم پیام کوتاه، روی مغز کودکان تاثیرگذار است

اشتراک گذاری