اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/public/باردار-شدن-در-دوران-نامزدی.html&text=اگر در دوران نامزدی باردار شدیم چه کنیم؟!

اشتراک گذاری