اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/public/قد-فرزندان-مادران-کم-سواد-کوتاه-تر-است.html&text=قد فرزندان مادران کم سواد کوتاه تر است

اشتراک گذاری