اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/public/مهریه-را-هم-داده-اند-و-هم-گرفته‌اند.html&text=مهریه را هم داده اند و هم گرفته‌اند…

اشتراک گذاری